Formare Profesională Pentru Antreprenori și Angajaţi

Formare Profesională Pentru Antreprenori și Angajaţi

FOPAA logo

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului (OG) constă în sprijinirea a minim 56 de întreprinderi active în sectoare economice cu potențial competitiv (IT, turism și ecoturism, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, textile și pielărie, sănătate și produse farmaceutice) din regiunile de dezvoltare Sud-Est și Sud-Muntenia, prin dezvoltarea competențelor de management strategic și al resurselor umane pentru minim 528 de angajați (personal din departamentele management/conducere, departamentele de resurse umane) și antreprenori.

  • Proiect fopaa slide
  • Proiect fopaa slide
  • Proiect fopaa slide
  • Proiect fopaa slide
  • Proiect fopaa slide
  • Proiect fopaa slide

Obiective specifice

  • 1. OS1. Stimularea participării la diferite forme de învăţare pe tot parcursul vieţii, care vor asigura relevanţa rezultatelor formării atât pentru indivizi, întreprinderi, cât şi pentru comunitate.
  • 2. OS2. Dezvoltarea competenţelor pentru minim 528 de angajaţi (personal din departamentele management/conducere şi resurse umane) şi antreprenori din întreprinderile din regiunile Sud -Est şi Sud -Muntenia care desfăşoară activităţi în întreprinderi din sectoare economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum şi în rândul companiilor care intenţionează să îşi adapteze activitatea la aceste sectoare/ domenii.
  • 3. OS3. Sprijinirea întreprinderilor din regiunile Sud-Est şi Sud-Muntenia pentru adaptarea la noile procese tehnologice şi pentru ocuparea în sectoare cu potenţial de creştere economică prin dezvoltarea competeţelor antreprenorilor şi angajaţilor (personal din departamentele management/conducere şi resurse umane) acestora.