Feminis

Feminis - să progresăm împreună

Feminis logo

Fundația Lumina Instituții de învățământ, cu sediul în București, Șos. Colentina, nr. 64B, Sector 2, tel: +40212403055; fax: +40212403033, achiziționează prin procedura de „achiziţie directă" conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 (publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr.650 din 22.10.2013), pentru aprobarea „Procedurii simplificate aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări" următoarele servicii necesare pentru implementarea proiectului FEMINIS - Să progresăm împreună!, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/144/6.3/S/130725, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii".


  • Proiect feminis slide
  • Proiect feminis slide
  • Proiect feminis slide
  • Proiect feminis slide
  • Proiect feminis slide
  • Proiect feminis slide