Issues

Misiune & Viziune

Preocuparea noastră constanta pentru consolidarea prestigiului acestor scoli, pentru ca ele sa se reconfirme ca scoli de elita, a făcut posibila recunoașterea in plan local, national și internațional.

Obiectivul de importanta majora al școlilor noastre este de a le oferi elevilor o educație polivalenta, astfel încât in momentul in care își termina studiile sa fie niște tineri responsabili, disciplinați, buni cetățeni, sa aibă o gândire raționala temeinic argumentata, sa cunoască pe deplin valorile umane și sa aibă un bagaj important de cunoștințe din domenii variate.

De asemenea, orientarea dinamica a întregului proces instructiv-educativ spre formarea unor absolvenți de valoarea, a căror pregătire sa răspundă exigentelor actuale, absolvenți care sa își poate dezvolta cariere de succes și sa ne reprezinte cu cinste in tara și străinătate marchează misiunea și viziunea noastră.