Formare Pentru Competitivitate

Formare Pentru Competitivitate

FPC logo

Fundația Lumina Instituții de Învățământ împreună cu partenerii Fundația Tuna și Asociația CPPV a organizat Seminarul de promovare a proiectului, „FPC- Formare pentru competitivitate” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Evenimentul s-a desfăşurat în orașul BRAILA (REGIUNEA S-E) in data 22 Mai 2015, întâlnirea a reprezentat o confirmare a importanței dialogului şi a schimbului de informaţii între beneficiarii proiectului, reprezentanții mediului de afaceri şi echipa de experţi ai proiectului, în vederea obținerii rezultatelor propuse.


  • Proiect fpc slide
  • Proiect fpc slide
  • Proiect fpc slide
  • Proiect fpc slide
  • Proiect fpc slide
  • Proiect fpc slide

Proiectul se adresează conștientizării și sensibilizării opiniei publice (inclusiv a angajatorilor – managerilor de întreprinderi) in privință beneficiilor participării persoanelor angajate la programele de formare profesionala continua (FPC) şi în vederea îmbunătățirii accesului la programele de FPC.

Dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor angajate prin participarea la unul dintre cursurile de calificare in meseriile/ocupațiile: baby sitter, lucrător comercial, cameristă hotel, cofetar ; infirmier,operator introducere date, administrator pensiune turistică.

Pe parcursul seminariilor au fost prezentate informaţii privind asigurarea calității în formarea profesională continuă, informaţii despre consilierea, orientarea profesională și medierea muncii.

Printre temele abordate se numără prezentarea oportunităților de formare, analiza direcțiilor de dezvoltare pe piața muncii, competentele cele mai solicitate, drepturile de acces la formare profesionala, condițiile de munca in Romania și Europa.